top of page

איך להרגיע את הביקורת הפנימית שלכם?


יש תקופות שנדמה לנו כאילו אדם אחר חי בתוכנו. מישהו כזה, שבאופן קבוע מעיר לנו הערות על כל מה שאנחנו עושים.

ואז המחשבות משתלטות עלינו, והקול הופך להיות גבוה יותר.

לא מדובר ב"קול נעים ורגוע" שמנחה אותנו ונותן לנו השראה.

מדובר בקול גבוה ומתלונן. קול שלילי, ביקורתי ושיפוטי. קול שמתמחה במציאת פגמים עצמיים.

נעים מאוד. זהו הקול הפנימי שלכם.


קול פנימי משתקף לעיתים קרובות בצורת הדיבור שלנו ובאנרגיה שלנו

המילים שבהן אנחנו משתמשים, טון הדיבור שלנו וקצב הדיבור שלנו יכולים לתת רמז למחשבות שמתחוללות אצלנו בראש.

במקרים רבים, כאשר אנחנו מדברים על עצמנו בקול פנימי ביקורתי, אנחנו בעצם נותנים ביטוי לדמויות הסמכותיות שליוו אותנו בילדותנו.

זה יכול להיות הורים רודפי שלמות, מורה תובעני או כל דמות סמכותית אחרת.

אצל מרביתנו, הקול הפנימי הביקורתי מורכב מתערובת של דמויות סמכותיות שליוו אותנו במהלך חיינו.

במרבית המקרים, הקול הפנימי הביקורתי הזה יוצר מערכת של סטנדרטים בלתי אפשריים, רעיונות שאינם ניתנים למימוש ותביעות מוגזמות ולא הגיוניות.

אם אנחנו נכשלים, ולא מצליחים לחיות על פי אמות המידה שקבענו לעצמנו (מה שכמעט תמיד יקרה כי הדרישות שלנו מעצמנו מוגזמות), אז הקול הפנימי הביקורתי יתעורר בזעם ויראה לנו היכן ואיך טעינו.

עוד הוא יראה עד כמה לא מושלמים וטיפשים אנחנו.

ובמצב כזה האנרגיה שלנו צונחת למטה, האושר שלנו פוחת, וכך גם האהבה העצמית.


המחשבה שלנו מחולקת לשני חלקים –

  • החלק המודע - בו אנו משתמשים כדי לשלוט ולנתח.

  • תת המודע - משפיע על חיינו בצורה שהיא מעבר לשליטתנו.

העובדה המעניינת היא שתת המודע אינו מסוגל לעבד מילים שליליות.

משפטים כמו: "אסור לי לאכול כל כך הרבה", "זה יהיה מבאס אם לא אקבל את העבודה הזאת" "אסור לי לעשות את זה..." – זו גישה הממקדת את המחשבה בדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו.

אנשים רבים חושבים שאם הם ישתמשו בשליליות הזאת, זה יפחית את האכזבה שלהם, במידה והם יכשלו. אבל זה בדיוק ההיפך.

בדרך המחשבה הזאת הם מכינים את עצמם לכישלון, והורסים לעצמם את הדימוי העצמי.

לכן....

  • היו מודעים לשפה שלכם.

  • שימו לב אם קיימת ביקורת עצמית.

  • בדקו אם אתם משבחים את עצמכם ויוצרים הצלחה בראש, או שאתם מדברים אל עצמכם בטון של האשמה.

  • בדקו באיזו תדירות אתם מכנים את עצמכם בכינויים שליליים (יכולה להיות לכם פה הפתעה).

  • בחרו כמה מילים חיוביות שבהן תוכלו להשתמש כדי לתאר את עצמכם, וכדי ‏לדבר על עצמכם.


למילים הממשיות שאנו אומרים יש כוח.

בחירת מילים מתאימה יכולה להתגבר על מכשולים ולשפר את הביטחון העצמי שלנו.


איך ניתן להפוך את הדיבור השלילי לדיבור חיובי

1. כתבו את כל המילים והאמירות השליליות או הביקורתיות, שאתם רגילים להגיד לעצמכם.

2. כתבו באיזו תדירות אתם מכנים את עצמכם במילים הללו?

3. בחרו כמה מילים חיוביות ומשבחות שבהן תוכלו להשתמש כדי לתאר את עצמכם.

לדוגמה: נדיב, טוב לב, חברותי וכו'.

4. הקפידו לחשוב ולדבר אל ועל עצמכם, תוך שימוש במילים הללו.


ותזכרו תמיד –

המילים החשובות ביותר שתשמעו אי פעם, הן המילים שאתם אומרים לעצמכם.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page