top of page

נוסחת הביטחון העצמי על פי נפוליאון היל


הספר "חשוב והתעשר" הוא אחד הספרים המבריקים והחשובים ביותר בתחום ההתפתחות האישית.

הספר נמכר במיליוני עותקים במהדורותיו השונות, ותורגם לשפות רבות.

בספר זה, חולק נפוליון היל את הפילוסופיה המבריקה ואת הטכניקות המעשיות שלו להשגת יעדינו הכספיים, למיצוי הפוטנציאל המרבי שלנו, ולבסוף ליצירת חיים המביאים לנו את האושר האישי הרב ביותר.

הספר מלמד כיצד לרתום לפעולה את הפלא השכלי מעורר הכבוד של המוח שלנו.

על פי נפוליאון היל, ניתנת בידנו תכנית לשליטה עצמית.

בספר "חשוב והתעשר" אנחנו לומדים שאין גבולות למה שאנחנו יכולים להשיג בחיים, פרט לאלה שאנחנו מטילים על עצמנו.

נפוליאון היל משתף בספרו את נוסחת הביטחון העצמי, וטוען שאנחנו מאמינים במה שאנחנו חוזרים ואומרים לעצמנו.

אם אדם חוזר שוב ושוב על שקר, הוא יקבל לבסוף את השקר הזה כאמת.

כל אדם הוא מה שהנו, עקב המחשבות השולטות בו. מחשבות שאדם משאיר באופן מכוון במוח, מרכיבות את הדחפים שלו ושולטות במעשים שלו.

נפוליאון היל טוען שהחולשה הגדולה ביותר שלנו היא – חוסר ביטחון עצמי.

על חיסרון זה ניתן להתגבר בעזרת עיקרון השכנוע העצמי.

נוסחת הביטחון העצמי

ביסודה של נוסחה זו, טמון עיקרון ה"שכנוע העצמי".

תת המודע אינו מבחין בין מחשבות בונות והורסות. הוא יהפוך למציאות מחשבה שמונעת על ידי פחד, באותה מידה שיהפוך למציאות מחשבה שמונעת על ידי אומץ או אמונה.

בעזרת עיקרון השכנוע העצמי, חזרו, שננו ואמרו שוב ושוב את נוסחת הביטחון העצמי.


חלק ראשון –

אני יודע שיש לי היכולת להשיג את הייעוד המוגדר של חיי, לכן אני דורש מעצמי פעולה מתמדת, רצופה, לקראת השגתו, ואני מבטיח כאן ועכשיו לקיים פעולה כזו.


חלק שני –

אני מבין שהמחשבות השולטות במוחי ייצרו, בסופו של דבר, את עצמן מחדש בפעולה חיצונית פיזית, ובהדרגה יהפכו את עצמן למציאות פיזית.

לכן, ארכז את מחשבותיי, שלושים דקות ביום, במשימה של חשיבה על האדם שאני מתכוון להיות, ואצור בכך במוחי תמונה ברורה של אדם זה.


חלק שלישי –

אני יודע, באמצעות העיקרון של שכנוע עצמי, שכל שאיפה שאני מתמיד לשומרה במוחי, תתבטא, בסופו של דבר, באמצעים מעשיים כלשהם של השגת המטרה הקשורה בה.

לכן אקדיש עשר דקות ביום לדרוש מעצמי לפתח ביטחון עצמי.


חלק רביעי –

רשמתי בבירור תיאור של מטרתי הראשית המוגדרת בחיים, ולעולם לא אפסיק לנסות להשיגה עד שאפתח די ביטחון עצמי להשגתה.


חלק חמישי –

אני מבין היטב ששום עושר או עמדה אינם יכולים להתקיים לאורך זמן, אלא על בסיס האמת והצדק. לכן, לא אשתתף בשום עסקה שאינה מועילה לכל המושפע על ידה.

אצליח על ידי משיכה אליי של הכוחות שאני רוצה להשתמש בהם ושל שיתוף הפעולה של אנשים אחרים. אשפיע על אחרים לשרתני בגלל מוכנותי לשרת אחרים. אסלק מעצמי שנאה, קנאה, קנאות, אנוכיות וציניות בעזרת פיתוח אהבה לכל האנושות, מפני שאני יודע שגישה שלילית כלפי אחרים לא תוכל אף פעם לעזור לי להצליח.

אני אביא אחרים לידי כך שיאמינו בי, מפני שאני אאמין בהם ובעצמי.

אחתום את שמי על הנוסחה הזו, אשנן אותה ואחזור עליה בקול רם פעם ביום, עם אמונה מלאה שהיא תשפיע בהדרגה על מחשבותיי ומעשיי, כך שאהפוך לאדם בעל ביטחון עצמי.

Comments


bottom of page